minimalno invanzivne Operacije

Laparoskopija - kako se razlikuje od klasičnih abdominalnih operacija:

Laparoskopija je minimalno invanzivni operativni (MIS – minimally invasive surgery) zahvat bez klasičnog operativnog reza. Laparoskopija – operacija se vrši kroz jedan ili više malih rezova, koristeći male kamere i specijalne hirurške hirurške instrumente – bila je jedna od prvih vrsta minimalno invazivne hirurgije.

Generalno, minimalno invazivna hirurgija povezana je sa manje bola, kraćim boravkom u bolnici i manje komplikacija.

Rizici –  Minimalno invazivna hirurgija koristi manje hirurške rezove i uglavnom je manje rizična od tradicionalne hirurgije. Ali čak i kod minimalno invazivne hirurgije postoje rizici od komplikacija anestezijom, krvarenjem i infekcijom.